Anja heeft een half jaar pianoles en speelt Heartbeart van Christopher tijdens de bruiloft in Urbana 3 november jongstleden.