Repetitie van het kerstprojectkoor in de Samenhof.